Skip Navigation Links
Phiên bản iOS 2.4.2 sửa lỗi vào bàn sau 10 giây đã được cập nhật vào ngày 27/01/2015. Mời các bạn tải game!
Thông tin
Tên BOOMBOO
Xu 132
Level   25
Exp   18883
  Đại Úy
Thành tích
 
GameSố ván thắngSố ván thuaTỉ lệ thắng