Skip Navigation Links
Phiên bản iOS 2.3.0 đã được cập nhật vào ngày 26/11/2014. Mới các bạn tải game!
Thông tin
Tên ThanBai123.
Xu 0
Level   5
Exp   696
  Binh Nhì
Thành tích
 
GameSố ván thắngSố ván thuaTỉ lệ thắng