Skip Navigation Links
Phiên bản Android 2.4.1 sửa lỗi game Chắn đã được cập nhật vào ngày 12/12/2014. Mời các bạn tải game!
Thông tin
Tên ThanBai123.
Xu 0
Level   5
Exp   696
  Binh Nhì
Thành tích
 
GameSố ván thắngSố ván thuaTỉ lệ thắng