Skip Navigation Links
Phiên bản iOS 2.4.2 sửa lỗi vào bàn sau 10 giây đã được cập nhật vào ngày 27/01/2015. Mời các bạn tải game!
Câu hỏi thường gặp
Đấu trường tháng 5, tặng điện thoại Galaxy Y (đợt 2)